Aleris Tromsø søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter

Vi opplever høy aktivitet ved vårt nye, flotte sykehus og søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter.

gruppebilde Tromsø.