Operasjonsassistent søkes til Aleris Tromsø

Vi opplever høy aktivitet og søker operasjonsassistent i full stilling.

operasjonsasssitent steriliserer medisinske instrumenter.