Allmennleger og legespesialister i 20-100% stilling Trondheim

Ønsker du å bruke mer tid til pasientbehandling og mindre på administrasjon? Å selv kunne bestemme når og hvor mye du vil jobbe? Å kunne bruke din kliniske erfaring til å kunne tilby og utvikle pasientbehandling av høy faglig kvalitet? Da bør du lese videre!

lege og pasient Ivan.jpg