Allmennleger og legespesialister i 20-100% stilling Bodø

Vårt nye, moderne sykehus i Bodø har nærmere 1000 kvadratmeter med 8 legekontor, 3 + 2 operasjonsstuer, oppvåkningsavdeling, laboratorium og sengepost. Nå utvider vi vårt medisinske tilbud og søker allmennlege, endokrinolog og revmatolog.

aleris bodø i jakhellngården.