Aleris Strømmen søker helsesekretær, 1 års vikariat med mulighet for fast ansettelse

I Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er ambisiøse og søker kolleger som deler vårt brennende engasjement for pasientene og faget, for å jobbe smartere - og sikre pasientforløp tilrettelagt for hver enkelt pasient så vel som for helsetjenesten.

Helsesekretær Strømmen 1200x500.jpg