Har du lyst til å jobbe ved nye Aleris Tromsø?

Ønsker du å bruke mer tid til pasientbehandling og mindre på administrasjon? Å selv kunne bestemme når og hvor mye du vil jobbe? Å bruke din kliniske erfaring til å tilby og utvikle pasientbehandling av høy faglig kvalitet? Nå søker vi flere dyktige fagfolk innen mange fagområder til vårt topp moderne sykehus og medisinske senter i Tromsø.

gruppebilde Tromsø.