Vi søker fysioterapeut til vårt nye tilbud innen digital fysioterapi!

For å nå ut til flere pasienter som trenger behandling av fysioterapeut, satser vi nå stort på utvikling av et godt digitalt tilbud innen fysioterapi. Til dette søker vi fysioterapeuter som ønsker å være med å utvikle en digital tjeneste for behandling, samt formidling av rehabilitering og trening, og som kan jobbe med videobaserte konsultasjoner.

smilende kvinnelig fysioterapeut med tablet.