Aleris søker psykologer til vårt nye digitale tilbud innen mental helse!

Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og medisinske tjenester. Vi bidrar til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet.

tegning av kvinnelig pasient som sitter i en sofa og en kvinnelig psykolog som står oppi en pc-skjerm, for å illustrere at konsultasjonen foregår online. foto.