Aleris Agder søker anestesisykepleier i fast stilling

Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har tre operasjonsstuer og utfører operasjoner innenfor ortopedi, Øre-nese-hals og plastikkirurgi.

anestesisykepleier 1200x500.jpg