Aleris Frogner søker helsefagarbeider til kirurgisk sengepost

Vi har ledig en fast 80% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier ved vår sengepost avdeling. Vi søker etter deg som er engasjert, har høy grad av serviceinnstilling og ønsker å bidra i vårt arbeid til det beste for pasienten. Stillingen er i to-delt turnus uten helgevakt.

helsefagarbeider frogner 1200x500.jpg