Aleris Bodø søker sykepleier-, helsesekretær- og medisinstudenter til ekstravakter

Vi opplever økende aktivitet og legger nå til rette for å utvide vårt tilbud på ettermiddag og kveld. Aleris Bodø har 3 operasjonsstuer og utfører dagkirurgiske inngrep innen fagområder som ortopedi, ryggkirurgi, plastikkirurgi og urologi. I tillegg har vi poliklinisk utredning innen flere fagområder. Vi søker nå studenter som kan jobbe ettermiddager og helger i resepsjonen og på kardiolab. Det kan også bli aktuelt med ekstravakter dagtid. Det er ønskelig med studenter innenfor sykepleie, helsesekretær eller medisin.  

Medisinstudent 1200x500.jpg