Aleris Bergen er på jakt etter flere dyktige leger og behandlere

Aleris Bergen Sentrum er på jakt etter flere dyktige legespesialister og psykologer for å møte den store etterspørselen etter våre tjenester. Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Vi har som mål bidra til en bedre helsetjeneste for den enkelte pasient og for samfunnet. Som legespesialist hos oss, vil vi tilrettelegge for at du kan bruke mer tid til pasientbehandling og mindre på administrasjon.

aleris-bergen-sentrum-soker.jpg