3. Beskrivelse og risikovurdering av potensielle negative konsekvenser