2. Overordnede betraktninger relatert til vår aktsomhetsvurdering