Offentlig avtale innen øyesykdommer

Øyeklinikken ved Aleris Sykehus og Røntgen Frogner har offentlig avtale. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus.

Avtalen gjelder behandling av følgende lidelser:

Blodpropp i netthinnen
Våt AMD