Skip to Content

Spiseforstyrrelser

Bestill konsultasjon

Spiseforstyrrelser

Alle mennesker er forskjellige, og derfor er det vanskelig å si hva som kan hjelpe akkurat deg med å bli frisk fra en spiseforstyrrelse. Våre fagpersoner tar seg god tid til å prate med deg og kartlegge ditt sykdomsbilde og din livssituasjon, og setter opp en individuell behandlingsplan.

Ulike psykiske helseplager

«Spiseforstyrrelser» er et felles begrep for flere ulike psykiske helseplager som handler om hvordan du forholder deg til mat. Vanlige symptomer på spiseforstyrrelse er ofte overdreven opptatthet av kropp, vekt og utseende, i en slik grad at det påvirker store deler av hverdagen. Mange med spiseforstyrrelse kan streve med vanskelige tanker og følelser også utover mat, spising og måltider, som igjen kan påvirke relasjoner til andre negativt. Ubehandlet kan en spiseforstyrrelse påføre kroppen en rekke somatiske symptomer og fysiske plager. Det går an å bli helt frisk.

Ulike typer spiseforstyrrelser

Det finnes tre hovedformer av spiseforstyrrelser:

 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Overspisingslidelse

Det finnes ulike alvorlighetsgrader innen hver kategori. Det er ulike måter å behandle spiseforstyrrelser på, og behandlingen bør tilpasses individuelt avhengig av alvorlighetsgrad og type spiseforstyrrelse man strever med. Noen jobber mot spiseforstyrrelsen på egen hånd, andre kan ha nytte av samtaleterapi, mens andre har behov for tettere og mer intensiv oppfølging, som f.eks. sykehusinnleggelse. En spiseforstyrrelse kan være behandlingstrengende selv om vekten ikke er påfallende lav eller høy.

Å streve med spiseforstyrrelse kan være forbundet med skam og fornektelse, og mange med spiseforstyrrelse forsøker å skjule vanskene for familie og venner.


Symptomer på spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser er sammensatte og kan vise seg på forskjellige måter, men det er likevel noen tegn/symptomer som er felles hos de fleste som har, eller holder på å utvikle, en spiseforstyrrelse.

 • Overopptatt av mat
 • Spiser påfallende lite, og ofte kalorifattige måltider
 • Spiser helst alene
 • Stresset i måltidssituasjoner
 • Overspising (spiser overdrevent mye til måltider, uten kontroll)
 • Oppkast etter inntak av føde eller overdreven trening for å kompensere næringsinntaket.
 • Skyldfølelse etter å ha spist
 • Drikker mye vann istedenfor å spise

Andre mønstre /symptomer kan være hyppig veiing, at man er overdrevent opptatt av trening/fysisk aktivitet, søvnproblemer, økt sinne og irritabilitet spesielt knyttet til måltidssituasjoner, samt fastholder eller blir mer fastlåst i forhold til måltider, trening og rutiner. Mange strever også med selvfølelse og synes sosiale situasjoner blir vanskelige, spesielt dersom det innebærer felles måltider.

Fysiske tegn:

 • Lavere eller høyere vekt, eller pålegger seg selv en kunstig lav vekt.
 • Manglende menstruasjon, eller at man ikke får menstruasjon i forventet ungdomsalder.
 • Svimmelhet, hodepine, tretthet, konsentrasjonsvansker
 • Kald på hender og føtter og sår har vanskelig for å gro
 • Dunete behåring i ansikt og særlig rygg
 • Mister hår
 • Grå og gusten hud, tynt og livløst hår
 • Hodepine og muskelsmerter
 • Unormale blodprøveverdier

Kjenner du deg igjen i mange av disse symptomene, eller mistenker du at barnet ditt kan ha en spiseforstyrrelse? Våre fagfolk har lang erfaring i å utrede og behandle spiseforstyrrelser. Velkommen til konsultasjon.

Våre fagfolk hjelper deg med vanskelige tanker, følelser og livsutfordringer. Sammen finner vi gode verktøy for at du skal få det bedre!

Bestill videokonsultasjon

 

 

Back to top