Skip to Content

ADHD-utredning for barn og ungdom

Bestill time hos psykiater

Hvordan foregår en ADHD-utredning for barn/ungdom?

Trinn 1: En innledende bred kartlegging og vurdering

Denne kartleggingen består vanligvis av minst to konsultasjoner (á 60 min) hos psykiater. Minst én foresatt skal være med inn på den første timen når barnet er under 16 år, og samtykkeskjema skal leveres inn i forbindelse med at utredningen starter. Last ned samtykkeskjema


Trinn 2: Barnepsykiatrisk undersøkelse

Barnepsykiatrisk undersøkelse er en full somatisk undersøkelse og en orienterende nevrologisk undersøkelse. Dere vil også få en rekvisisjon til blodprøver. Denne konsultasjonen har en varighet på 1,5 timer og avtales/bestilles direkte via psykiater eller pasientkoordinator etter at trinn 1 er gjennomført.

Er dere allerede i gang med utredning hos BUP, men opplever lang ventetid for barnepsykiatrisk undersøkelse? Da kan dere gjøre undersøkelsen hos oss, så kan vi sende rapport til BUP. 


Trinn 3 (må gjøres utenfor Aleris):

  1. Vurdering av kognitivt evnenivå (WISC-test). Dette er en differensialdiagnostisk vurdering som uføres av psykolog eller spesialpedagog.

  2. Skoleobservasjon/kartlegging av barnets atferd i en naturlig skoleomgivelse. Utføres av psykolog eller spesialpedagog.


Trinn 4: En konkluderende vurdering, som inkluderer diagnose og behandlingsplan

På dette trinnet gjøres også en medisinvurdering, i de tilfeller medikamentell behandling vurderes som hensiktsmessig.

Dersom barnet ditt allerede har fått ADHD/ADD-diagnosen hos BUP kan psykiater ved Aleris hjelpe med utprøving/oppstart av medisiner. Dokumentasjon på tidligere gjennomført utredning må kunne fremlegges for å få gjennomført medisinvurderingen.

Mer om ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Den norske beskrivelsen er Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (men i dagligtale ofte omtalt som ADHD). Man antar at forekomsten av ADHD i befolkningen ligger på mellom tre og fem prosent.

Symptomer på ADHD

Kjernesymptomene ved ADHD er vansker med vedvarende oppmerksomhet og konsentrasjon, impulskontroll og hyperaktivitet. Likevel er symptombildet forskjellig blant dem som vurderes å ha ADHD, og hos en betydelig andel er ikke den fysiske uroen/hyperaktiviteten så tydelig for omgivelsene. De som ikke er hyperaktive kan ha minst like store vansker som de med tydelig uro.

Dersom symptombildet preges av tydelig uro, impulsiv atferd og/eller tendens til atferdsvansker, der atferden kan virke forstyrrende i klasserommet eller sosialt, kan det være lettere for foreldre og lærere å fange opp symptomer som gir mistanke om ADHD. De som strever med konsentrasjon og vedvarende oppmerksomhet i lite lystbetonte oppgaver, kan likevel ha (og har ofte) hyperfokus samt være kognitivt utholdende når de synes en aktivitet eller tema er interessant.

Tilleggsutfordringer ved ADHD

Mange med ADHD kan ha tilleggsutfordringer som depresjon, angst, lærevansker, tics, tvangslidelse, spiseforstyrrelse m.fl. Vansker med søvn, sosiale relasjoner og/eller følelsesregulering blir også beskrevet. I tillegg er ofte organisering, planlegging og oppstart og gjennomføring av kjedelige oppgaver utfordrende.

En ikke-diagnostisert ADHD-lidelse kan ofte gi betydelige utfordringer og nedsatt fungering i hverdagen, som ofte ikke er i samsvar med vedkommendes ressurser eller evner.

Utredning, en diagnose for å forstå symptomene best mulig, og dertil egnet behandling vil for mange være til god hjelp i hverdagen, skolen og yrkeslivet.

Våre fagfolk hjelper deg med vanskelige tanker, følelser og livsutfordringer. Sammen finner vi gode verktøy for at du skal få det bedre!

Bestill videokonsultasjon

 

 

Back to top