Skip to Content
Aleris mental helse

Depresjon

Bestill konsultasjon

Vi ønsker å hjelpe deg

De fleste vil oppleve perioder i livet der ting føles tungt og vanskelig, uten at det trenger å være snakk om en depresjon. For en deprimert person vil disse tunge periodene vedvare over tid, og det vil ofte gå utover søvn, matlyst, relasjoner til andre mennesker, jobb og fritid. Lider du av en alvorlig depresjon kan du ha store utfordringer med å håndtere hverdagen. Dessverre kan det være vanskelig å komme seg ut av en depresjon på egenhånd, og mange vil ha behov for profesjonell hjelp. Det finnes gode behandlinger, og det er også mulig å lære seg strategier for hvordan du kan forebygge en ny depresjon.

Depresjon

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og man regner med at omtrent 25% av befolkningen vil oppleve å bli deprimert en eller flere ganger. Sliter du med depresjon er det vanskelig å finne ting og glede seg over, livsgnisten har rett og slett gått litt ut av deg. Mange blir sittende fast i en nedadgående spiral av negative tanker som de ikke klarer å komme seg ut av.

Tegn på depresjon

Det er vanlig å dele depresjon inn i tre kategorier: mild, moderat og alvorlig depresjon. Det som avgjør hva slags type depresjon du har er hvor sterke symptomene dine er, og i hvor stor grad de påvirker hverdagen din.

Årsaker til depresjon

Vi vet ikke helt sikkert hvorfor noen utvikler depresjon, og det er ofte vanskelig å peke på noe konkret som har utløst depresjonen.

Mye kan tyde på at biologiske forhold kan ha betydning for utvikling av depresjon. Hjernen bruker signalstoffer kalt nevrotransmittere til å sende signaler mellom nerveendinger. En depresjon er knyttet til ubalanse eller endringer knyttet til disse signalstoffene, noe som bidrar til at de ikke fungerer som de skal.

En depresjon kan også oppstå som følge av det skjer hormonelle endringer i kroppen din, og derfor er kvinner som går gravide eller nettopp har født mer disponerte.

En depresjon kan også utløses ved at du opplever noe stressende eller dramatisk i livet ditt, slik som samlivsbrudd, brått dødsfall i familien eller plutselig arbeidsledighet. Har du vonde erfaringer fra oppveksten som du ikke har fått bearbeidet, kan dette gjøre deg mer sårbar, det samme kan mangelen på nære relasjoner.

Har du gjennomgått et hjerteinfarkt eller hjerneslag, eller har annen fysisk sykdom, har du også høyere risiko for å bli deprimert.

Dette kan være tegn på at du har en depresjon:

  • Du føler deg trist store deler av tiden
  • Du har lite energi
  • Du har mistet interessen for ting du vanligvis liker
  • Du har lav selvfølelse og/eller grunnløs skyldfølelse
  • Negative og pessimistiske tanker kverner i hodet
  • Du orker ikke å ta initiativ til ting, og det er vanskelig å ta avgjørelser
  • Du har problemer med søvn
  • Appetitten din har endret seg
  • Du har vansker med å konsentrere deg
  • Selvmordstanker

Hvordan behandles depresjon?

Samtaleterapi er den vanligste formen for profesjonell behandling av depresjon. I mange tilfeller vil det også være aktuelt med antidepressive legemidler.

Karianne Throndsen

Psykolog

Videokonsultasjoner

Terese Solberg

Psykolog

Videokonsultasjoner

Richard Tedesco

Psykolog

Videokonsultasjoner

Back to top