Vi må samarbeide – ikke utgjøre en trussel for hverandre

Vi må samarbeide på tvers av sektorer, ikke konkurrere eller utgjøre en trussel for hverandre, skriver administrerende direktør i Aleris, Anita Tunold

Fem leger som prater. Bildet er tatt ovenfra.