Vi kan ikke løse offentlige bemanningsproblemer med tvang

For å inspirere folk til å velge sykepleieryrket – og bli der over tid, må vi lytte til dem som har skoa på, skriver administrerende direktør i Aleris, Anita Tunold.

sykepleier tar på arbeidssko i steril sone.