Vi bidrar til styrket kapasitet, mer pasientbehandling og økt fleksibilitet

Mannlig pasient hos en fastlege.