- Rett skal være rett

Aleris i Bodø og Tromsø behandler pasienter på oppdrag av Helse Nord. Som oppdragsgiver setter Helse Nord strenge krav til nettopp kvalitet og pris – og på den måten behandler vi sammen flere pasienter.

aleris bodø i jakhellngården.