Regjeringen kjøper ikke private helsetjenester for 16 mrd.

Realiteten er at bruken av private er halvert de siste årene. Kun 1,5 % av de 16 milliardene går til kjøp av privat kapasitet innen somatikken – der ventetidene øker mest.

anita tunold smilende engasjert utendørs.