Bomskudd mot Aleris

Folk oppsøker ikke oss med mindre de har et reelt behov.