Åtte av 10 etterlyser et tettere samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste

Det er bred støtte for tettere samarbeid mellom offentlige og private sykehus på tvers partipolitisk tilhørighet, kjønn, alder og helseregion.

Anita tunold utenfor Aleris Frogner.