Mangfold sikrer god rekruttering

Er det realistisk at én av tre vil velge å jobbe i helsetjenesten innen 2060? Neppe. Det er dog det som trengs om vi skal møte behovet for helsetjenester i årene som kommer. Vel og merke hvis vi fortsetter å løse oppgavene på samme måte.

En tegning av ulike mennesker som hold hender i en ring. Tegnet ovenfra.