Skip to Content

Skogflåttencefalitt

Ferdes du mye i skog og mark, eller bor du/har hytte i kystnære strøk hvor det er mye flått? Da kan det være lurt å ta vaksine mot skogflåttencefalitt.

TBE

I Norge er TBE-virus påvist hos flått i kystområder i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Østfold.

TBE-smittet flått og småvilt er trolig i ferd med å spre seg, men fremdeles er sykdomsforekomsten lav. I perioden mellom 1998 og 2012 er det 87 personer som har fått smitten skogflåttencefalitt i Norge. Av disse tilfellene var 84 % smittet i Norge. (Hentet fra folkehelseinstituttets nettsider)

Du må ha tre doser for at vaksinen skal ha effekt. Det bør helst gå minst en måned mellom de to første dosene, den tredje dosen kan du ta året etterpå. Vaksinen må fylles på etter 3 år, og så hvert 5. år.

TBE-vaksinen mot viruset har ifølge Folkehelseinstituttet en beskyttelseseffekt på om lag 95 % etter at du er vaksinert med tre doser. Vaksinen kan gis til personer over ett år, settes som en sprøyte i overarmen.

Det er ikke rapport om seriøse bivirkninger av denne vaksinen.


Finn din nærmeste avdeling


Back to top