Skip to Content

Pneumokokk

Vaksinen mot pneumokokkinfeksjon anbefales til kronisk lungesyke eller personer med nedsatt immunforsvar og miltopererte.

Oppfriskningsvaksine hvert 5 år.


Finn din nærmeste avdeling


Back to top