Skip to Content

Meningokokk b

Vaksinen mot Meningokokk b gir beskyttelse mot en av de vanligste gruppene meningokokker i Norge, som kan gi smittsom hjernehinnebetennelse – spesielt hos ungdom.

I dag anbefaler Folkehelseinstituttet ungdom i alderen 16–19 år å vurdere å vaksinere seg mot meningokokksykdom – smittsom hjernehinnebetennelse. I tillegg til ungdom, kan meningokokk B-vaksinen også være aktuell ved lengre opphold i land med høy forekomst av meningokokker.

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Strømmen, tlf: 63 80 03 30
Marken (Bergen), tlf: 55 59 99 99
Hinna Park (Stavanger), tlf: 51 57 75 50
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Ålesund, tlf 70 10 00 10  - KAMPANJEPRIS 450,-

 

Selv om antall tilfeller av meningokokk er lav i Norge, er ungdom i alderen 16–19 år ekstra utsatt. Få av dem blir syke, men de kan fortsatt smitte andre.

Russetiden, hvor svært mange ungdommer er tett på hverandre, er en spesielt sårbar tid når det kommer til smittsom hjernehinnebetennelse. Derfor anbefales meningokokkvaksine spesielt til unge som vet de skal delta aktivt i russefeiringen.

For å være beskyttet mot alle de fem vanligste gruppene av bakterien som forårsaker smittsom hjernehinnebetennelse (A, C, W, Y og B) må man vaksinere seg med to vaksinetyper.

Fra før av anbefaler Folkehelseinstituttet kombinasjonsvaksine mot meningokokker A,C,W,Y. Den nye vaksinen mot meningokokk B er en tilleggsbekyttelse, og anbefales av Folkehelseinstituttet for å gi en enda bedre og bredere beskyttelse mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Hos oss settes vaksinen mot meningokokk B i to doser, med 6 måneders mellomrom fra første til andre dose. Det er derfor lurt å være tidlig ute med vaksinen om man er i risikogruppen 16 til 19 år, eller tilhører en av de andre gruppene som meningokokkvaksine kan være aktuelt for.

Når du først har fått begge dosene av vaksinen, gir den beskyttelse i ca 5 år, altså i den tiden ungdom spesielt trenger å være beskyttet. Ytterligere doser må vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Finn din nærmeste avdeling


Back to top