Bli kvitt allergiplagene med vaksinasjon hos Aleris

Er du en av de som kjenner det tette seg i nesen med en gang bjørken spretter? Det finnes løsninger.

Hos Aleris kan du allergivaksinere deg - en behandling som kan redusere og til og med kurere allergiske sykdommer. Tilbudet er tilgjengelig på Aleris Frogner. 

Det er ennå lenge til pollenallergikerne trenger å begynne å grue seg til pollensesongen. Allikevel er det nå det er lurt å starte å tenke på vaksinering dersom du er allergisk.

Les mer om allergivaksinering og bestill time her

Aleris tilbyr nemlig full utredning og allergivaksinering, også kalt hyposensibilisering eller allergenspesifikk immunoterapi, til sine pasienter. Det bør du starte med utenfor pollensesongen.

Øre-nese-hals-spesialist Oscar Ohene Asante ved Aleris forteller at det kan være mange fordeler ved å benytte seg av vaksineringstilbudet:

- Nesten alle vil merke betydelig reduksjon av symptomer og medikamentbehov, og en stor andel blir helt symptomfrie, sier han.

Allergiske symptomer dukker opp når immunsystemet reagerer altfor kraftig på et ufarlig stimuli, eller stoff.

- Studier gir holdepunkter for at allergivaksinasjon kan forebygge utvikling av nye allergier, og i tillegg utvikling av astma hos barn med høysnue. Det gir også bedre kontroll på allergiutløst astma. Noen få vil ikke ha effekt av slik behandling, men det er veldig sjelden, fortsetter Oscar Ohene Asante.

 

 

Grundig utredning med spesialist

Før behandlingen kan settes i gang går alle pasienter gjennom en grundig konsultasjon hos spesialist ved Aleris.

- Første konsultasjon er hos øre-nese-hals-spesialist, som vil foreta en grundig utredning. Pasienten vil få god informasjon og det vil settes opp en behandlingsplan. Vi måler også lungefunksjonen, forteller Oscar Asante.

Alle pasienter over 15 år tilbys behandlingen, og passer best for dem som har bjørkepollenallergi, burotpollenallergi og gresspollenallergi.

Allergivaksineringen ved Aleris foregår ved at pasientene får injisert sprøyter under huden med det samme stoffet som de er allergiske mot. Formålet med dette er å tvinge frem en endret reaksjon fra kroppen på det sykdomsfremkallende allergenet, slik at symptomene reduseres.

- Aleris tilbyr også allergivaksinasjon i tablettform for gresspollenallergiske pasienter, som gjør det mulig for personer med gresspollenallergi å ta allergivaksinen hjemme daglig. Den første tabletten må imidlertid tas hos oss. Dette er meget bra for de som bor langt borte, sier Oscar Ohene Asante.

Vaksinasjonsbehandlingen foregår i to faser, oppdoseringsfasen og vedlikeholdsfasen. I oppdoseringsfasen blir pasientene bedt om å komme til Aleris en gang i uken i åtte uker. I vedlikeholdsfasen gis en sprøyte til pasientene hver 6.-8. uke i tre år.

Enkelte bivirkninger

Som med mye annet, finnes det også en viss risiko for enkelte bivirkninger også ved allergivaksinasjon:

- Rødhet, hevelse og kløe på injeksjonsstedet kan forekomme noen timer etter at vaksinasjonen er tatt, sier Oscar Ohene Asante.

I enkelte tilfeller kan det oppstå forverring i astma, elveblest og uvelhet på generell basis, men dette forekommer sjeldent.

Etter hver injeksjon blir pasientene til observasjon på Aleris i en god halvtime, slik at fagpersonellet kan kontrollere at alt går bra. Oscar Ohene Asante ønsker å poengtere at det ikke bare er de som skal vaksinere seg som kan komme til Aleris med allergispørsmål:

- Aleris tilbyr full utredelse innen allergi. Så det er ikke bare de som skal hyposensibilisere seg som kan komme til oss, men også de som ønsker å finne ut om de har allergi, avslutter han.

Fakta om allergi

- Allergi kan ha mange ulike symptomer, alt ettersom hva man er allergisk mot. De fleste kjenner til pollenallergi, med rennende nese, kløe i øynene og nysing.

- Allergi er en tilstand som kommer som følge av et hyperaktivt immunsystem, med andre ord et immunsystem som reagerer unormalt eller for kraftig på et stimuli.

- Stimuli kan være forskjellige stoffer som finnes i luften, mat, som injiseres eller kommer i kontakt med slimhinner.

- Immunsystemet vårt er laget slik at det produserer noe som kalles antistoff, som skal beskytte oss mot mikroorganismer.

- Allergiske reaksjoner oppstår når kroppen feiltolker harmløse stoffer, som allergener, og antistoffene i kroppen går til angrep på disse.

- Mer enn 40 prosent av den norske befolkningen får allergiske reaksjoner en eller annen gang i løpet av livet.

Kilde: Norsk helseinformatikk og Norges Astma- og Allergiforbund