Allergivaksinasjon - i tablettform!

-Dette er mye enklere enn å ta sprøyter! Derfor har jeg valgt å vaksinere meg mot allergi med tablettbehandling, forteller Christoffer* og legger en liten, hvit tablett under tungen. Han lider av husstøvmidd- og gresspollenallergi.

Christoffer* (30) er odelsgutt - og allergisk blant annet mot gress og husstøvmidd. Det er ikke forenelig med å ta over gården hjemme. Derfor har han søkt hjelp hos ØNH-spesialist Oscar Asante ved Aleris Frogner i Oslo.

Mindre symptomer av gress allerede

Christoffer* har allerede startet opp med tablettene mot gresspollenallergi - og merker at han har mindre symptomer. Prinsippet med allergivaksinasjon er at kroppen tilføres kontrollerte mengder med det stoffet pasienten er allergisk mot, slik at immunsystemet "omprogrammeres" til å tåle det aktuelle allergenet. Dette medfører færre symptomer og mindre behov for symptomlindrende medisin.

En tablett under tungen

-Alt som trengs er en tablett som smelter under tungen, forteller Christoffer* som det siste året har tatt tabletten mot gresspollenallergi hver dag.

Den anbefalte behandlingsperioden er 3 år. -Det er viktig for å oppnå best mulig effekt, forteller dr. Asante ved Aleris Frogner. Han advarer mot å stoppe eller ta pause i behandlingen, selv om allergisymptomene blir mindre alvorlige eller forsvinner helt. Allergivaksinasjon av denne typen kan passe for pasienter som har prøvd vanlig allergimedisin og forebyggende tiltak.

Nå også mot husstøvmidd

Christoffer* er så fornøyd med resultatene av behandlingen at han nå også vil vaksinere seg mot husstøvmidd - med tabletter. Hustøvmiddallergi har ikke en avgrenset sesong som pollenallergi. Omkring 50% av alle husstøvmiddallergikere har både allergisk rhinitt og allergisk astma. Allergivaksinasjonen kan medføre en forbedring av sykdomskontrollen både når det gjelder rhinitt og astma, forteller dr. Asante.

Behandlingen kan tas hjemme og refunderes av HELFO. Den første tabletten må han ta hos legen, deretter kan behandlingen gjøres hjemme. Behandlingen må initieres av spesialist. Dr. Asante som sjekker pasientens lungefunksjon ved spirometri, før og etter han tar den første tabletten.

-Det svir eller klør lett i munnen,  sier Christoffer* mens tabletten smelter under tunga. ØNH-spesialisten forklarer at dette er en vanlig reaksjon, som for de aller fleste går over etter noen minutter. -Andre vanlige bivirkninger kan være nysing, halsirritasjon og hevelse i munnen, forteller han. -Som regel er bivirkningene kortvarige - og de opptrer som oftest i starten av behandlingen. Hvis du opplever alvorlige bivirkninger, som svimmelhet eller vansker med å trekke pusten eller svelge, skal du straks kontakte lege.

- Denne behandlingen har vært på markedet i noen år allerede - og nå ser vi at flere og flere av pasienten får den refundert av HELFO, legger dr. Asante til.

*Artikkelen er anonymisert av personverhensyn. Christoffer er er fiktivt navn.