Skip to Content

Fibromyalgi

Fibromyalgi er en revmatisk sykdom som tilhører gruppen bløtdelsrevmatisme. Det er en mer eller mindre kronisk tilstand som er preget av vandrende smerter og kalles et smertesyndrom. Det finnes ingen enkel kur for fibromyalgi, men det finnes behandling som kan hjelpe. Vi har kort ventetid.

Fibromyalgi gir smerter i muskulatur og ledd, utpreget tretthet og søvnforstyrrelser. I begynnelsen er det vanlig at smertene inntrer på ett bestemt sted. Det er også vanlig at smertene kommer og går litt i begynnelsen, før de etter hvert blir mer konstante, og gjerne sprer seg til andre deler av kroppen.

Forekomsten av fibromyalgi er i dag på rundt 5 % og om lag 90 % av dem som får diagnosen er kvinner. Barn kan også rammes, selv om det er sjeldent. I Norge i dag regner man med at rundt 150 000 mennesker lever med sykdommen.

 

Årsaken til fibromyalgi

Man kjenner ikke årsaken til fibromyalgi. Det er trolig ingen enkeltårsak, men flere årsaker som varierer fra person til person. Det er imidlertid flere teorier. Stress, depresjon, krevende livssituasjon, eller kombinasjon av disse kan være årsak til sykdommen. En annen teori tar til orde for at det begynner med dårlig søvn og deretter oppstår muskelsmerter som etter hvert sprer seg til all muskulatur. Fibromyalgi kan for mange være langvarig, og for mange kronisk. Det ser ut til å være opphopning i enkelte familier, så en genetisk og arvelig sårbarhet er mulig.

 

Symptomer på fibromyalgi

Hos de aller fleste som har fibromyalgi har tilstanden begynt snikende med smerter som kommer og går. Ettersom tiden går øker smertene i utbredelse, styrke og varighet inntil de blir mer eller mindre kroniske. Smertene kan sitte både i muskulatur, ledd og i selve skjelettet. De fleste beskriver smertene som brennende, stikkende eller som tannpine. Det typiske er at de flytter på seg og ikke følger bestemte mønster. Fibromyalgi kalles et syndrom fordi det vanligvis følger med en rekke ledsagende og uspesifikke symptomer.

Pasienter med fibromyalgi våkner ofte opp trette og uopplagte til tross for at de tilsynelatende har fått tilstrekkelig søvn. Enkelte undersøkelser tyder på at fibromyalgipasienter har en hjerneaktivitet om natten som ligner på den i våken tilstand. Konsekvensen av dette kan bli at søvnen ikke blir tilstrekkelig dyp. Tretthet og lite energi er derfor også vanlige symptomer.

Mange er også plaget av hodepine og ansiktssmerter som muligens er forårsaket av ømhet/stivhet i nakke- og skuldermuskulaturen. Andre symptomer kan blant annet være angst og depresjon, konsentrasjonsvansker, humørsvingninger, brystsmerter og svimmelhet.

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Strømmen, tlf: 63 80 03 30
Marken (Bergen), tlf: 55 59 99 99

 

Behandling av fibromyalgi

Den viktigste behandlingen synes å være moderat fysisk aktivitet. Det kan gi smerter i musklene, men det er viktig ikke å gi opp av den grunn, da aktiviteten ikke kan skade noe. Det verste som kan skje er at man ikke tør å røre seg på grunn av frykt for at smertene skal kunne være tegn på at man gjør noe galt. Det er viktig at hver og en velger den form for fysisk aktivitet som passer best.

Det finnes også mange reseptbelagte medikamenter som kan benyttes ved fibromyalgi. Smertestillende medisiner anbefales generelt ikke, men kan være nødvendig hos noen. Dersom det er aktuelt med smertestillende medisiner er det såkalte trisykliske antidepressiver (TCA) som er mest vanlig. Disse medikamentene har en smertestillende effekt når de benyttes i lave doser, de gis altså ikke bare til dem som sliter med depresjon. I tillegg til god smertestillende effekt forbedrer de søvnen.

For noen kan det være mye hjelp i samtaleterapi, da gjerne kognitiv atferdsterapi, som tar sikte på å øke forståelsen for utvikling av symptomer i tillegg til å hjelpe med og endre tankene og atferden rundt smertene.
Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Timebestilling hos revmatolog

Time hos rematolog

Ønsker du å bestille time hos revmatolog, benytt web-bookingen til det enkelte sykehus ved å klikke på sykehusnavnet.

Bestill her >


Ragnar Gunnarsson

Revmatolog

Strømmen

Gunnar Wiig

Revmatolog

Bergen


Back to top