Skip to Content

Injeksjonsbehandling mot kronisk migrene

Aleris tilbyr grundig utredning og moderne migrenebehandling. Injeksjoner mot migrene tilbys i Oslo, Bergen og på Strømmen.

Migrene er en hjernesykdom hvor hovedsymptomet er anfallsvis hodepine. Smertene er oftest ensidige og pulserende. Smertene er ofte sterke og forverres ofte ved vanlig bevegelse som å gå eller bøye seg fremover. Den varer vanligvis 4 timer til 3 døgn. Migrene ledsages ofte av kvalme, lys- og lydskyhet. Noen ganger kan man like i forkant av et migreneanfall ha forbigående symptomer som synsforstyrrelser med flimring eller lysglimt for øynene. Dette kalles aura. 

Rundt 10% av befolkningen har migrene. Det er en sterk arvelig faktor for migrene. Hva som trigger migreneanfall, er individuelt, men noen vanlige årsaker er stress, alkohol, uregelmessig søvn og måltider og hormonsvingninger som menstruasjonssyklus, graviditet, p-piller og overgangsalder. Noen utvikler tilnærmet daglig hodepine med blandig av migrenehodepine og spenningshodepine. Dersom du har hodepine 15 dager i måneden, hvor minst 8 av disse er migreneanfall, har du kronisk migrene.

Aleris tilbyr grundig utredning og moderne migrenebehandling. Behandlingen er ofte svært effektiv mot kronisk migrene. Effekten vil vare fra 4-6 måneder. Etter dette må behandlingen gjentas. Etter søknad kan man få dekket medikamentutgiftene fra det offentlige.

Helfo dekker utgifter til behandling av kronisk migrene hvor annen profylaktisk behandlinger ikke har gitt tilfredsstillende effekt. I slike tilfeller sender legen inn søknad til Helfo om å få dekket behandlingen. Kronisk migrene definseres som hodepine > 15 dager per måned hvor minst 8 dager er med sikker migrene.

Migrenetesten/ ID-migraine *

Test om hodepinen din er migrene med følgende 3 spørsmål:

- Sjeneres du av lys under hodepinen? 

- Fører hodepinen til at du er borte fra jobb/skole 1 dag eller mer de siste 3 måneder? 

- Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Dersom du svarer ja på 2 av spørsmålene over er det 93% sannsynlig at du har migrene.

Dersom du svarer ja på alle 3 spørsmålene er det 98% sannsynlighet for migrene.

* ID-migraine: Lipton et al. Neurology, 2003Kjell Heuser

Kjell Heuser

Nevrolog

Oslo

Mirza Jusufovic

Mirza Jusufovic

Nevrolog

Oslo

John-Anker Zwart

Nevrolog

Oslo

Maurizio Severino

Maurizio Severino

Nevrolog

Strømmen

Francis Odeh

Francis Odeh

Nevrolog

Bodø

Back to top