Skip to Content

Svettebehandling

Overdreven svetting, på fagspråket hyperhidrose, er en ganske alminnelig tilstand. Det er helt ufarlig, men gir ofte sjenerende problemer som svettelukt og flekker på klærne.

Hyperhidrose

Mange er ikke klar over at det går an å gjøre noe med dette problemet, men heldigvis finnes det effektiv behandling.

Svettebehandlingen går ut på at man sprøyter inn et virkestoff som blokkerer for nervenes signal til svettekjertlene, slik at svetting reduseres. Siden stoffet kun virker lokalt, altså i det området  man behandler, er det under normale omstendigheter ingen bivirkninger andre steder enn i det behandlede området (se for øvrig beskrivelsen av bivirkninger nedenfor). Av samme årsak er slik behandling kun egnet til lokalisert hyperhidrose, dvs. tilstander hvor man har overdreven svetting i spesifikke områder på kroppen, typisk i armhuler, håndflater eller fotsåler. Svetter man generelt mye over hele kroppen (generalisert hyperhidrose) er ikke dette riktig behandling.

Effekten på nervesignalene, og dermed svettekjertlene, er reversibel. Nervenes og svettekjertlenes funksjon gjenvinnes etter 3-6 måneder. Derfor må behandlingen gjentas for å oppnå vedvarende effekt. Ved gjentatte behandlinger kan man oppleve at effekten holder lengre.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at legen injiserer små mengder av virkestoffet oppløst i isotonisk saltvann inn under huden. Fremgangsmåten  vil være forskjellig avhengig av hvor den skal gis. De mest vanlige områder er armhuler og håndflater.

Gjør det vondt?

Virkestoffet injiseres med små stikk i huden. Det er litt varierende smerte forbundet med injisering avhengig område som behandles. Det kan brukes bedøvelseskrem i forkant av behandlingen. Selve injiseringen tar ca. 10 min.

Hvor raskt virker det?

Effekten av behandlingen inntrer etter få dager eller maksimalt en uke.

Hvor lenge holder effekten?

Virkningen inntrer som regel etter 3-6 dager og varer i 5-12 mnd. En kan forvente 90 % reduksjon av svettingen etter behandling. Når virkningen opphører kan en ta ny behandling. Hvis man forsetter med flere behandlinger så vil aktiviteten til svettekjertlene begrenses, da de ikke gjenvinner sin fulle aktivitet.

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Colosseum-Nobel (Majorstuen, Oslo),tlf: 23 19 50 50
Strømmen, tlf: 63 80 03 30
Marken (Bergen), tlf: 55 59 99 99
Hinna Park (Stavanger), tlf: 51 57 75 50
Bodø, tlf: 75 80 19 10


Kan jeg få denne behandlingen hvis jeg er gravid eller ammer?

Nei, effekten av virkestoffet på fostre og spedbarn er uavklart. Derfor behandles ikke gravide eller ammende.

Behandling av armhuler

Ved behandling av armhuler gis behandlingen uten bedøvelse. Hvis lett overflatebedøvelse av huden ønskes, kan man 1 time før avtalt legetime påsmøre EMLA creme under plaster/film. Dette kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Selve behandlingen foregår ved at man sprøyter botox inn under huden med en tynn kanyle, i alt ca. 25 stikk pr. armhule. Behandlingen tar ca. 20 minutter.

Behandling av hender

Ved behandling av håndflater velger man å bedøve, da huden er meget sensitiv her. Bedøvelsen foregår ved at man får to stikk i håndleddet. Etter ca. 15 minutter er håndflaten bedøvet og man kan begynne behandlingen. I håndflatene gis ca. 40-50 injeksjoner pr. hånd. 

OBS: Ved behandling av begge hender må man ha sjåfør da det i 2-3 timer etter behandlingen vil være nedsatt  kraft i hendene grunnet bedøvelsen. Man kan derfor ikke kjøre bil eller sykle og man vil generelt ha vesentlig nedsatt  funksjon av hendene.

Er det bivirkninger til behandlingen?

Etter behandlingen vil det kun være minimale bivirkninger i form av litt ømhet. Ved behandling av håndflater kan noen oppleve forbigående lett svekkelse av fingermuskler. Det er en liten infeksjonsrisiko pga. mange små injeksjonssår, men den er minimal. Det kan svi ved påføring av deodorant.

Noen beskriver såkalt kompensatorisk svettetendens. Altså hvor man svetter mer andre steder på kroppen, for eksempel på ryggen. De fleste opplever dog ikke dette.

Jeg ønsker gratis konsultasjon hos kosmetisk sykepleier
Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2018. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Hudlege på Strømmen

Hudlege på Strømmen

Våre hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Det er kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig.

Les mer >

Hudlege i Oslo

Hudlege i Oslo

Vi har hudleger både på Frogner og på Majorstuen. Det er kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig.

Les mer >

Hudlege i Stavanger

Hudlege i Stavanger

Vi har hudleger både på Hinna Park og på Colosseum, på dagtid og kveldstid.

Les mer >

Hudlege i Trondheim

Hudlege i Trondheim

Våre hudleger i Trondheim utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Det er kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig.

Les mer >

Interessert i å lære mer om helse?

Interessert i å lære mer om helse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Les mer >


Back to top