Skip to Content

Solar keratose

Solar keratose er en hudskade som skyldes påvirkning fra solen. Hudforandringene består i små flekker som er lett røde, evt. gulaktige, og skjellende. De kan være alt fra lyse til mørke, overflaten er ru.

Forandringene finnes på solutsatt hud, og det kan være alt fra én til mange flekker. Dersom den ikke behandles kan tilstanden i noen tilfeller utvikle seg til plateepitelkreft, en "snill" type hudkreft.

Hvem kan ha solare keratoser?

Personer som har vært eksponert for intenst sollys over mange år har størst risiko for å få dette. Mer enn 80% av flekkene forekommer på de hudområder som er mest utsatt for sollys, som hodet, halsen, brystet(spesielt for kvinner), underarmene og håndrygger. Tilstanden forekommer oftere med økende alder og er hyppigere hos menn.

Årsak

Tilstanden skyldes påvirkning av sollys gjennom mange år. Hyppigst finnes dette hos personer med lys hud, det vil si personer som har lett for å bli solbrente. Ved stor totalbelastning med sollys på huden kan slike forandringer også oppstå i mer robust hud, f.eks hos personer som oppholder seg mye utendørs. 

Symptomer

Typisk forekommer en eller flere rødlige eller grå- til gulbrune, tørre, skjellende hudforandringer av varierende størrelse. Forandringene er ofte lettere å kjenne enn å se, og de finnes på områder som utsettes for sol. I tidlige stadier er huden ru og sandpapiraktig, men etter hvert blir den tykkere og skjelldannelse kommer til. De fleste flekkene er symptomfrie, men noen forårsaker kløe eller en ømhet/sårhet i huden. 

Behandling

Soleksponering er årsak til solare keratoser, og en bør derfor beskytte spesielt de utsatte områder. Smøring med solkrem med høy faktor er viktig.

Det er tre hovedformer for behandling: 

Behandlingsform avgjøres av lege. 

Langtidsutsikter

Effekten av behandlingen er god, men nye forandringer i solutsatt hud kan oppstå. Dersom hudforandringen ikke behandles, vil noen få tilfeller kunne utvikle seg til hudkreft etter mange år. Det er viktig at du bruker høy solfaktor for å beskytte deg mot solen. På utsatte områder bør du bruke krem med solfaktor 30 eller høyere. 


Her kan du få time til hudlege:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

23 19 50 50

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf Sykehus 38 04 99 20

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

51 57 75 50

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

51 91 19 60

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Bodø

Moloveien 18
8003 Bodø

75 80 19 10


Olaf Antonsen Hudlege

Oslo
Bodø

Les mer
Thomas Ternowitz Hudlege

Stavanger

Les mer
Merete Lorentzen Hudlege

Strømmen

Les mer
Alesya Knutsen Hudlege og allmennlege

Trondheim

Les mer

Back to top