Skip to Content

Bildediagnostikk ved hudkreft

Vi tilbyr ultralyd av lokale lymfeknuter i forbindelse med kontroller hos hudlege.

Vi har spisskompetanse innen ultralyddiagnostikk og er blant Norges fremste innen ultralydveiledet biopsi. Han er særlig interessert i diagnostikk, behandling og oppfølging av thyroideakreft og malignt melanom.

PET/CT-undersøkelser:

  • Ved Breslow <1 mm, ikke indikasjon for PET med mindre Clark>=III
  • Ved Breslow >1 mm<2 mm, tilby PET (5 års overlevelse 80% - 96%).
  • Ved Breslow >2 mm<4 mm, anbefal PET (5 års overlevelse 60% - 75%).
  • Ved Breslow>4 mm, anbefal PET (5 års overlevelse 37% - 50%).

Anbefal PET ved ulcererte maligne melanomer.

Anbefal PET ved maligne melanomer hvor histologi har vist karinfiltrasjon.

PET er et supplement til vaktpostlymfeknute (sentinel node) diagnostikk, og erstatter ikke denne.


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

Tlf. 23 19 50 50

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf. Sykehus 38 04 99 20

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

Tlf. 51 57 75 50

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

Tlf. 51 91 19 60

Aleris Sykehus Marken

Marken 34
5017 Bergen

Tlf. 55 59 99 99

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Bodø

Moloveien 18
8003 Bodø

Tlf. 75 80 19 10


Olaf Antonsen Hudlege

Oslo
Bodø

Les mer
Sheila A.M. Fevang Hudlege

Stavanger

Les mer
Alesya Knutsen Hudlege og allmennlege

Trondheim

Les mer

Back to top