Skip to Content

Bildediagnostikk ved hudkreft

Vi tilbyr ultralyd av lokale lymfeknuter i forbindelse med kontroller hos hudlege.

Vi har spisskompetanse innen ultralyddiagnostikk og er blant Norges fremste innen ultralydveiledet biopsi. Han er særlig interessert i diagnostikk, behandling og oppfølging av thyroideakreft og malignt melanom.

PET/CT-undersøkelser:

  • Ved Breslow <1 mm, ikke indikasjon for PET med mindre Clark>=III
  • Ved Breslow >1 mm<2 mm, tilby PET (5 års overlevelse 80% - 96%).
  • Ved Breslow >2 mm<4 mm, anbefal PET (5 års overlevelse 60% - 75%).
  • Ved Breslow>4 mm, anbefal PET (5 års overlevelse 37% - 50%).

Anbefal PET ved ulcererte maligne melanomer.

Anbefal PET ved maligne melanomer hvor histologi har vist karinfiltrasjon.

PET er et supplement til vaktpostlymfeknute (sentinel node) diagnostikk, og erstatter ikke denne.Olaf Antonsen

Olaf Antonsen

Hudlege

Oslo
Bodø

Sheila A.M. Fevang

Sheila A.M. Fevang

Hudlege

Stavanger

Alesya Knutsen

Alesya Knutsen

Hudlege og allmennlege

Trondheim

Inger Marie Skoie

Inger Marie Skoie

Hudlege

Agder


Back to top