Skip to Content

Atopisk dermatitt

Atopisk dermatitt er den vanligste kroniske hudsykdommen med "betennelsesforandringer" i huden blant barn i utviklede land. Forekommer en kortere eller lengre periode i barnealder hos ca 20% i Nord-Europa og USA, mens det bare er 5% i Middelhavsland

Eksem

Symptomene er kløe og stadige tilbakefall av eksem i ansikt, på nakke/hals og på bøyesiden av ekstremitetene, men kan også innta store sammenhengende hudområder. Huden er tørr og rødlig og etter hvert kan det oppstå fortykkede hudområder samt sår og infeksjon i eksemområdene.

Sykdomsaktiviteten er varierende. I ungdom og voksen alder er det ofte eksem rundt munn og øyne samt på hendene. 

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Colosseum-Nobel (Majorstuen, Oslo),tlf: 23 19 50 50
Strømmen, tlf: 63 80 03 30
Marken (Bergen), tlf: 55 59 99 99
Hinna Park (Stavanger), tlf: 51 57 75 50
Colosseum Stavanger, tlf: 51 91 19 60
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Agder (Lillesand), tlf: 38 04 99 20
Bodø, tlf: 75 80 19 10
Ålesund tlf 70 10 00 10

Kan man ha eksem uten å være allergisk?

Ja, dette er faktisk svært vanlig. Det vil si at tendensen til tørr hud og eksem i mange tilfeller kan sees på som et isolert arvelig fenomen der allergi ikke er årsaken. Riktignok er det slik at 50-75% av dem med eksem etter hvert kan utvikle en eller flere straksallergier, men dette er oftest mot gresspollen, timotei, dyrehår osv som ikke forverrer eksemet.

Bør alle barn med Atopisk dermatitt gjennomgå allergitesting(prikktest)?

Nei. Allergiutredning har sjelden betydning for behandlingen av moderate og lettere tilfeller. En studie viste at bare 3% av alle ettåringer hadde positiv prikktest på kumelk, ved 3 års alder kun 1%. Likeledes er reaksjoner på matvaretilsetninger, farge osv. sjelden, kun påvist i 6% av de tilfellene det ble mistenkt. 

Hvem bør allergitestes?

Ved uttalte tilfeller av eksem der behandlingen virker dårlig og/eller spesifikk allergi mistenkes, bør prikktest for utvalgte emner overveies.

Bør barn med atopisk eksem settes på spesielle dietter?

Nei. Den eneste dietten som har effekt på eksemet er brystmelk som til en viss grad kan utsette og redusere antall tilfeller med eksem. Det er ikke dokumentasjon på at diett uten egg og melk gir sikker sympromdekning med mindre det foreligger allergi. Det er heller ikke dokumentasjon for at redusert sukkerinntak hjelper. Gjennomføring av diett bør kun gjøres ved begrunnet mistanke om allergi og kun for det aktuelle fødeemne det gjelder. Hvis diett ikke har innvirkning på forløpet gjennom et par måneder, er det neppe grunnlag for å opprettholde den. Ubegrunnede omfattende diettrestriksjoner som tidvis anbefales uten kvalifisert faglig begrunnelse kan føre til feilernæring, og i beste fall en unødig og betydelig ekstrabelastning på barnet og dets familie. 

Hvordan skal atopisk eksem behandles?

Behandlingen består først og fremst av fuktighetskremer og immundempende stoffer til lokalt bruk (kortison, tacrolimus, etc.) samt gjennomføring  av forskjellige praktiske tiltak.

Hva er de viktigste grunnene til at behandlingen ikke hjelper?

  1. Pga. mangelfull informasjon fra kvalifisert helsepersonell er mange foreldre redde for behandlingen og unnlater å følge de anvisninger som gis.
  2. I en stresset hverdag med tidsklemme kan det rett og slett være vanskelig å få tid og ro til å gi barnet behandling og omsorg som trengs for å få eksemet under kontroll. 
  3. Noen ganger kan det foreligge en hudinfeksjon som trenger behandling før eksemet kan bli bedre.
  4. En sjelden gang kan det foreligge ukjent allergi som gir stadige tilbakefall.

Hvorfor er det så viktig å motvirke kløen?

Kløe er plagsomt! Dessuten fører den til rask forverring av eksemet, mer kløe, mer eksem, mer skader i hudbarrieren og økt tendens til infeksjon. Kløe reduserer kvaliteten av nattesøvnen betraktelig og fører til redusert livskvalitet for barnet og dets familie. 

Hvordan behandles kløen?

I tillegg til fuktighetskremer og eksemsalver benyttes antihistaminer, om dagen noe som ikke fører til søvnighet, slik som Xyzal, på kvelden benyttes gjerne noe som gir søvnighet.. f.eks Phenamin.

Hva gjøres for å motvirke infeksjoner?

Det er viktig å komme tidlig i gang med behandlingen, ikke vente til det blir ille. Daglig vask/dusj med f.eks en kremsåpe eller dusjolje kan holde bakteriefloraen nede og bedre samtidig som hudbarriere opprettholdes.Olaf Antonsen

Olaf Antonsen

Hudlege

Oslo
Bodø

Katarina Zak Stangeland

Katarina Zak Stangeland

Hudlege

Stavanger og Ålesund

Sheila A.M. Fevang

Sheila A.M. Fevang

Hudlege

Stavanger

Alesya Knutsen

Alesya Knutsen

Hudlege og allmennlege

Trondheim


Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2018. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Hudlege på Strømmen

Hudlege på Strømmen

Våre hudleger utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Det er kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig.

Les mer >

Hudlege i Oslo

Hudlege i Oslo

Vi har hudleger både på Frogner og på Majorstuen. Det er kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig.

Les mer >

Hudlege i Stavanger

Hudlege i Stavanger

Vi har hudleger både på Hinna Park og på Colosseum, på dagtid og kveldstid.

Les mer >

Hudlege i Trondheim

Hudlege i Trondheim

Våre hudleger i Trondheim utreder og behandler både kroniske og akutte hudsykdommer. Det er kort ventetid og henvisning er ikke nødvendig.

Les mer >

Interessert i å lære mer om helse?

Interessert i å lære mer om helse?

Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å fylle ut skjemaet på denne siden!

Les mer >


Back to top