Kardiologens råd for god hjertehelse

Selv om dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har gått kraftig ned de siste førti årene, er disse sykdommene fortsatt en av de vanligste dødsårsakene i Norge. Rundt 600 000 nordmenn lever med slike sykdommer i dag, og rundt om i verden foregår det mye forskning på diagnostisering, behandling, forebygging og oppfølging. Men hva kan hver og en av oss selv gjøre for å ta best mulig vare på hjertehelsen? Vi spurte vår egen hjertespesialist Øyvind Senstad Andersen, som gladelig deler sine beste råd.

bilde av hjertevennlige matvarer, en blodtrykksmåler, målebånd og lette treningsmanualer.