Sjekker hjertet til idrettsutøvere

Er du konkurranseidrettsutøver eller trener hardt, kan hjerteutredning være viktig for å finne ut om du er i risikosonen for hjerte- og karsykdommer.

Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken blant nordmenn. Mange kan være i faresonen uten å vite om det. Spesielt idrettsutøvere og folk som er svært fysisk aktive løper en større risiko. I tråd med europeiske retningslinjer kan konkurranseidrettsutøvere og mosjonister nå få hjertesjekk og risikovurdering ved Aleris.

- De som trener veldig mye, har statistisk sett økt risiko for å få rytmeforstyrrelser i hjertet, sier kardiolog Dr.med Hans Bjørnstad. Han understreker imdlertid at trening generelt er både sunt og gunstig.

Les mer om hjerteutredning

Ser behov for utredning

Bjørnstad er spesialist i idrettskardiologi og har det faglige ansvaret for det helt nye hjerteutredningstilbudet ved Aleris i Bergen. Tilbudet gjøres i henhold til europeiske retningslinjer, der hjertesjekk er anbefalt for alle konkurranseidrettsutøvere.

- I Norge er det ikke noe offentlig tilbud om hjertesjekk av i utgangspunktet friske folk. Det har tidligere vært snakket om at det er et behov for hjerteutredning her i Norge, men det har ikke gått ut noen generell anbefaling fra eksempelvis idrettsforbundet, i motsetning til i Sverige. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og det europeiske fotballforbundet (UEFA) krever hjertesjekk for spillere som skal spille på internasjonalt nivå. Norske fotballspillere enten på landslaget eller i eliteserien, er pålagt å sjekke hjertet sitt.

- I Italia har de redusert dødeligheten blant unge idrettsfolk drastisk etter at de startet med screening av konkurranseidrettsutøvere på begynnelsen av 80-tallet. I løpet av 25 år, har plutselige dødsfall blant unge idrettsutøvere gått ned med 75 prosent, sier Bjørnstad.

Kardiologen mener at alle idrettsutøvere som driver på høyintensitetsnivå kan ha en fordel av en utredning.

- De som trener mye, enten det er ski, løping eller andre idretter som krever høy intensitet, er mer belastet enn andre idrettsutøvere.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefaler hjertesjekk av konkurranseutøvere i alderen 16-35 år som trener minst ti timer i uken.

Både for yngre og eldre

Hans Bjørnstad forteller at utredningstilbudet ved Aleris er myntet på både yngre konkurranseidrettsutøvere, voksne konkurranseidrettsutøvere og mosjonister over 35 år.

- Det blir to forskjellige kategorier. For de unge er vi først og fremst ute etter å avdekke om de er disponert for hjerteforstyrrelser på grunn av medfødte sykdommer. Hos de over 35 år er risikoen for hjerteinfarkt mer aktuell, sier han.

Derfor er også undersøkelsene litt forskjellig for de to aldersgruppene.

- For de yngre omfatter utredningen vanlig legeundersøkelse med intervju og spørreskjema, måling av blodtrykk og EKG - der man måler de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. EKG vurderes først av allmennlege med idrettserfaring, og senere av idrettskardiolog. 

- For de over 35 år, er det også aktuelt å sjekke kolesterol i tillegg. Vi ser at det i denne gruppen ofte også er behov for undersøkelse hos kardiolog, sier han.

Bjørnstad forteller at fokus på eventuell tidligere sykdom i familien og eventuelle symptomer på hjertesykdommer er sentrale i intervjuet i legeundersøkelsen.

- Spørreskjemaet går inn på plutselige dødsfall og hjertesykdom i familien. Har det for eksempel vært tilfeller av hjerteinfarkt hos 40-åringer i slekten, er det naturlig å også sjekke kolesterolet hos de yngre familiemedlemmene. Slike blodprøver vil ikke automatisk blit tatt hos alle de unge konkurranseutøverne. Kardiologen sier at de også spør om pasienten merker ubehag under høyintensitetstrening, har vært uvel eller besvimt under trening.

Opptatt av arvelige sykdommer

Hos de unge er det enkelte sykdommer som Aleris’ hjertespesialister er spesielt ute etter å avdekke.

- Det er visse arvelige sykdommer som ikke er så helt sjeldne. Vi er mest opptatt av hypertrofisk kardiomyopati. Det er en fortykkelse av hjertemuskelen som kan øke risikoen for rytmeforstyrrelser. 70-80 prosent av disse tilfellene kan avdekkes ved hjelp av EKG.

Hypertrofisk kardiomyopati antas å ramme omkring to av tusen personer i befolkningen.

- En annen sykdom er preeksitasjon. Det betyr at noen har en ekstra ledningsbane i hjertet som sender elektriske impulser, og som gjør at hjertet kan rase av gårde. Dette er veldig enkelt å behandle, og dersom denne sykdommen påvises hos pasienter, går det an å ta en liten operasjon der man kutter av den ekstra ledningsbanen. Forekomsten av preeksitasjon er omtrent den samme som av hypertrofisk kardiomyopati - to av tusen.

- Finner vi noe under hjerteutredningen, enten i spørreskjemaet, blodtrykksmålingen eller EKG, vil pasientene bli videre utredet. Vi regner med at dette kan utgjøre en fem-seks prosent av de som blir undersøkt hos oss. Finner vi ut at det bør gjøres ultralyd eller annen undersøkelse av kardiolog, kan dette gjøres av idrettskardiolog ved Aleris, som har kort ventetid. Vi kan også henvise videre til utredning i det offentlige dersom det er behov for det, avslutter Bjørnstad.