Skip to Content

Time hos hos hjertespesialist

Dette er et tilbud til deg som ikke trenger full utredning, men har spørsmål eller problemstillinger du ønsker å ta opp med en hjertespesialist.

Kan være aktuelt for deg som :

• Står på mange forskjellige typer hjertemedisiner.

• Opplever bivirkninger, eller har mistanke om bivirkninger

• Er usikker på om du trenger full hjerteutredning, men har hatt symptomer som kan være hjerterelatert


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus Marken

Marken 34
5017 Bergen

Tlf. 55 59 99 99


Anne Kask Kardiolog

Bergen

Les mer
Besnik Hoxha Kardiolog

Bergen

Les mer
Nora Tuseth Kardiolog

Bergen

Les mer

Back to top