Skip to Content

Idrettskardiologi

Aleris tilbyr nå hjertesjekk og risikovurdering etter europeiske retningslinjer for konkurranseidrettsutøvere.

Hjertesjekk av idrettsutøvere kan avdekke rytmeforstyrrelser, medfødte misdannelser og risiko for utvikling av hjertesykdom.

Undersøkelsen omfatter EKG, blodtrykksmåling, spørreskjema, samtale og undersøkelse av lege. Er du over 35 år, tas det også blodprøver.

Ved behov: Full hjerteutredning
Dette er en full hjerteutredning utført av kardiolog, og omfatter en rekke forskjellige hjerteundersøkelser, eksempelvis AEKG og ekkoundersøkelse. Les mer om full hjerteutredning.

Hvorfor kan en slik hjertesjekk av idrettsutøvere være nyttig?

Nyere forskning viser at EKG og blodtrykksmåling kan være svært nyttige verktøy for å avdekke økt risiko for hjertesykdom hos idrettsutøvere. Dette kommer frem i doktoravhandlingen til idrettslege og forsker Hilde Moseby Berge: "Det norske idrettshjertet. Hjertescreening av 595 profesjonelle fotballspillere." Høyt blodtrykk viste seg å være den viktigste risikofaktoren for hjertesykdom hos fotballspillere, det er naturlig at dette også gjelder for andre idrettsutøvere.

Følgende er hentet fra sammendraget av doktoravhandlingen, som er skrevet i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøyskole:

Så mange som en fjerdedel av spillerne hadde forhøyet blodtrykk, og forskerne så at det høye blodtrykket var assosiert med store hjerter og stivere blodårer. Dette gir grunn til å tro at høyt blodtrykk kan være skadelig også hos unge idrettsutøvere. Ved å måle blodtrykket i et helt døgn fant de også at halvparten av spillerne hadde høyt blodtrykk om natten. Dette kan tyde på at spillerne opplever mye stress.


Her får du utført denne tjenesten


Anne Kask Kardiolog

Bergen

Les mer
Besnik Hoxha Kardiolog

Bergen

Les mer

Back to top