Skip to Content

Hjerteflimmer

Hjerteflimmer er en meget rask og uregelmessig elektrisk aktivitet i hjertets forkamre. Hjerteflimmer opptrer ofte anfallsvis, men blir senere gjerne permanent. Man stiller diagnosen ved hjelp av EKG.

Hjerteflimmer er samlebetegnelse for forskjellige arytmier. Mange tenker på forkammerflimmer eller atrieflimmer når de bruker begrepet hjerteflimmer.

Det vanligste ved atrieflimmer er at hjertet slår uregelmessig og fort selv, men det finnes også langsom atrieflimmer.  Det betyr at forkamrene pumper uregelmessig og med mindre kraft. Dette kan vare fra sekunder til flere dager, noen har det til og fra mens det for andre kan pågå over tid og til slutt bli permanent. Hjerteflimmer kan vise seg som gjentatte anfall men også som enkeltstående episoder, noen ganger i forbindelse med akutt sykdom eller i etterkant av en operasjon. Hjerteflimmer oppleves skremmende for mange, særlig første gang man opplever det. 

Relevante undersøkelser

Tilstanden mistenkes ved uregelmessig puls og tilstanden kan diagnostiseres ved hjelp av EKG (Elektrokardiogram). For å finne ut mer om bakenforliggende årsaker til hvorfor hjerteflimmer oppstår er det vanlig å få utført ultralydundersøkelse og belastningstest av hjertet.

Hjerteflimmer symptomer

De vanligste symptomene er fornemmelse av rask og/eller uregelmessig hjerterytme. Mange føler at hjertet "raser av garde".  Noen kjenner også brystsmerter, svimmelhet og får pustebesvær. Ved slike symptomer bør ambulanse tilkalles. Sistnevnte symptomer kan også være tegn på hjerteinfarkt. Hjerterytmen styres av elektriske signaler fra hjerte. Hjerte har en egen pacemaker, sinusknuten, som sender impulser gjennom hjertet sitt ledningssystem. Det er disse impulsene som styrer hvor mange slag hjertet slår i minuttet. Ved atrieflimmer mottar hjertemuskulaturen mange signaler på en gang, og pulsen kan øke betydelig. Noen ganger til over 150 slag i minuttet. Normalt slår hjertet mellom 60 – 80 slag i minuttet. Hjerteflimmer fører også til at hjertets hovedkamre slår uregelmessig.

Hvem får hjerteflimmer?

Menn har større risiko for å få hjerteflimmer enn kvinner. Også de som trener meget hardt over tid synes å ha noe øket risiko. Videre er det vanligere blant eldre mennesker enn blant yngre. Dersom man har høyt blodtrykk eller andre hjerteproblemer øker sjansen for hjerteflimmer. Andre tilstander som øker sjansen for hjerteflimmer er; diabetes, høyt alkoholforbruk, lungesykdommer eller for høyt stoffskifte. 

Behandling av hjerteflimmer

Hjerteflimmer kan øke sjansen for å få blodpropp og hjerneslag, men dette finnes det god behandling for å forhindre. For noen kan elektrokonvertering være riktig behandling, mens andre kan behandles med tabletter som reduserer frekvensen av hjerteflimmeret og blodfortynnende som reduserer risikoen for blodpropp. Hva slags type behandling som er best i ditt tilfelles avgjøres etter en undersøkelse og i samråd med en lege. 


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

Tlf. 51 57 75 50

Aleris Sykehus Marken

Marken 34
5017 Bergen

Tlf. 55 59 99 99

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 3.etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Bodø

Moloveien 18
8003 Bodø

Tlf. 75 80 19 10


Roar Thorshaug Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Bodø

Les mer
Charlotte Björk Ingul Kardiolog

Trondheim

Les mer
Anne Kask Kardiolog

Bergen

Les mer
Einar Søyland Kardiolog

Oslo

Les mer
Volker Pönitz Kardiolog

Stavanger

Les mer

Back to top