kvinne som peker på et rosa plaster på overarmen etter å ha tatt vaksine.