Urinlekkasje - et skjult kvinneproblem

Urinlekkasje også kjent som inkontinens innebærer tap av blærekontroll. Totalt rammes én av tre kvinner av dette problemet, og for mange oppleves lidelsen som et stort sosialt handicap.

I følge Gro Cecilia Stensrød, uroterapeut ved Aleris Frogner er urinlekkasje et problem som det snakkes skremmende lite om. Til tross for at så mange rammes er det svært mange kvinner som kvier seg for å ta tak i problemet. Stensrød forteller at det ikke er uvanlig at mange tar hånd om problemene selv, ved å unngå ulike aktiviteter eller at de skjuler det ved bruk av bind og truseinnlegg. 

Ulike typer inkontinens

En urinlekkasje kan være sammensatt og skyldes mange ulike ting. Det viktigste er å finne årsaken, slik at man kan få bukt med plagene på en trygg og god måte. 

Det finnes tre forskjellige typer inkontinens:

Stressinkontinens: Dette er den vanligste formen for urinlekkasje, og i Norge er det rapportert om slike plager hos rundt 30 prosent av voksne kvinner. Symptomene kjennetegnes av små ufrivillige lekkasjer urin når man hoster, ler, løfter tungt, nyser og andre aktiviteter og bevegelser der man strammer bukpressen/magemuskulaturen.

Graviditet, fødsel, kirurgi, overvekt, kronisk forstoppelse, kronisk hoste, overgangsalder og aldring er blant forhold som kan bidra til utvikling av stressinkontinens.

Urgeinkontinens: Også kalt trang-inkontinens medfører som navnet sier en voldsom sterk trang til å tisse. Ofte rekker man ikke frem til toalettet før vannlatingen begynner, og det er sjelden en konkret årsak til lidelsen. Urgeinkontinens behandles ofte med en kombinasjon av medisin og bekkenbunnstrening. 

En kombinasjon av de ovennevnte: Mange pasienter kan oppleve en blanding av de to typene, da starter man gjerne med å behandle den mest plagsomme tilstanden. 

Uroterapi og behandlingsmetoder

Uroterapeuter utreder og behandler personer med urinlekkasje eller andre funksjonsforstyrrelser i urinveiene. For en uroterapeut er det viktig å skape forståelse for sammenhenger mellom årsak og symptom. Uroterapeuten jobber med hele prosessen, fra kartlegging av pasientens symptom til oppfølging av igangsatte behandlingsopplegg. 

Disse terapeutene har beste kjennskap til hjelpemiddelmarkedet og vil jobbe fram gode løsninger sammen med pasienten der hvor dette er et behov. 

For mange kvinner med inkontinensproblematikk er operasjon en løsning. TVT er den beste og mest brukte metoden. I omtrent ni av ti tilfeller brukes denne metoden om man ikke kommer i mål med bekkenbunnstrening og elektrostimulering.