Sterilisering av kvinner

Sterilisering er det nærmeste vi kommer 100 prosent beskyttelse, og betegnes som den sikreste metoden for prevensjon. I Norge sier loven at kvinner over 25 år har adgang til å søke om sterilisering.

sterilisering_kvinne-1200x5.jpg