Sterilisering av kvinner

sterilisering_kvinne.jpg

Sterilisering er det nærmeste vi kommer 100 prosent beskyttelse, og betegnes som den sikreste metoden for prevensjon. I Norge sier loven at kvinner over 25 år har adgang til å søke om sterilisering.

For å kunne gjennomføre en sterilisering må du som kvinne fylle ut et begjæringsskjema. Dette gjøres i samarbeid med en lege, og legen plikter da å gi nødvendig informasjon om inngrepet.

Offentlige sykehus regner ikke sterilisering som en oppgave de er pålagt å behandle, derfor kan ventetiden ofte være lang. 

Hvordan foregår inngrepet?

Aleris benytter seg av to behandlingsmetoder. Enten fjernes egglederne eller så klipper man over dem. På denne måten hindres egg fra eggstokken i å komme frem til livmoren, og det stopper også sædceller fra å nå frem til livmoren.

Inngrepet utføres med kikkhullskirurgi gjennom navlen, og krever narkose.

Tenk deg godt om

Sterilisering hos kvinner kan ikke gjøres om. Noen kan oppleve psykiske problemer etter slike inngrep, men undersøkelser viser at de aller fleste steriliserte er veldig godt fornøyde med avgjørelsen.

Siden inngrepet ikke er reversibelt, bør du tenke deg godt om før du velger denne prevensjonsmetoden. Det er viktig å være sikker på at du ikke ønsker å få flere barn – eller eventuelt at du ikke ønsker deg barn i det hele tatt.

Etter operasjonen

Komplikasjoner eller bivirkninger etter inngrepet er sjeldne. Kvinner blir sterile rett etter operasjonen i motsetning til menn som først er sterile etter tre måneder. 

Selv om du er steril forstyrres ikke hormonproduksjonen. Eggløsning fortsetter, menstruasjon opprettholdes og seksualfunksjonen forstyrres ikke.