Skip to Content

Sjekke fruktbarhet

Lurer du på hvor lenge du kan vente med å få barn? En gynekologisk undersøkelse kan gi en pekepinn på om alt er i orden. Man kan imidlertid ikke få et nøyaktig svar på hvor lenge det er "trygt" å vente.

Kartlegging av menstruasjonssyklus

Under konsultasjonen vil gynekologen kartlegge sykehistorien og menstruasjonssyklusen samt foreta en gynekologisk undersøkelse for å se om det foreligger anatomiske forhold som kan hindre en graviditet. Dette kan f.eks være muskelknuter, polypper eller andre anatomiske avvik. En vurdering av antall eggposer som er synlige, vil også være relevant i denne sammenhengen. Kartlegging av livsstil og konsum av alkohol eller røyk vil være en del av konsultasjonen.
 

Kontakt oss:

Frogner (Oslo), tlf: 22 54 10 00
Hinna Park (Stavanger), tlf: 51 57 75 50
Solsiden (Trondheim), tlf: 73 87 20 00
Tromsø, tlf: 77 66 21 30
Strømmen, tlf: 63 80 03 30
Colosseum-Nobel (Majorstuen, Oslo), tlf: 23 19 50 50
Marken (Bergen), tlf: 55 59 99 99 

 

Hormonprøver og blodprøver

Dersom det er avvik i menstruasjonssyklusen kan man ta hormonprøver for å kontrollere at alt er i orden.  Hvilke blodprøver som skal tas avgjøres individuelt og  gynekologen vil vurdere dette under konsultasjonen.  Man vil også ta Anti Müller Hormon (AMH), som gjenspeiler den såkalte eggstokkreserven. Denne verdien sier imidlertid kun noe om antall eggposer, ikke kvalitet av eggene som ligger i disse posene (se også lengre ned). AMH- verdien alene er ikke egnet til å gi utsagn om fertiliteten.
 

Er egglederne åpne?

Det er også mulig å undersøke om egglederne er åpne, men denne undersøkelsen er ikke en rutineundersøkelse og ikke hensiktsmessig om man ikke har et konkret barneønske, ønsker henvisning til kunstig befruktning  eller har en sykehistorie som tilsier at eggledere skal være tette. Denne undersøkelsen må bestilles per telefon.

 

Faktorer som kan ha innflytelse på fertilitet

Det er viktig å presisere at det er svært mange faktorer som har innflytelse på fertiliteten, som gynekologen ikke kan måle eller kvantifisere. Den viktigste faktoren er alderen. Fra 35 års-alderen synker fertiliteten. Når man er over 40 år er en stor andel av eggene av lavere kvalitet og selv om man har regelmessig eggløsning, kan det være vanskelig å befrukte disse eggene. Gynekologen har ikke mulighet å sjekke selve eggkvaliteten. Her er det også en stor individuell forskjell blant kvinner.

Uttak og nedfrysning av egg mens man er ung, for å så bruke de senere når man blir eldre, er ikke lovlig i Norge (blir omtalt som "social freezing").Kristin Lyng

Kristin Lyng

Gynekolog

Oslo

Katrine Kirial

Katrine Kirial

Gynekolog

Stavanger

Tina Tellum

Tina Tellum

Gynekolog

Oslo

Unni Larsen

Unni Larsen

Gynekolog

Strømmen

Anita Dresmane

Anita Dresmane

Gynekolog

TrondheimBack to top