Skip to Content

Sjekke fruktbarhet

Lurer du på hvor lenge du kan vente med å få barn? En gynekologisk undersøkelse kan gi en pekepinn på om alt er i orden.

Man kan imidlertid ikke få et nøyaktig svar på hvor lenge det er "trygt" å vente.

Under konsultasjonen vil gynekologen kartlegge sykehistorien og menstruasjonssyklusen samt foreta en gynekologisk undersøkelse for å se om det foreligger anatomiske forhold som kan hindre en graviditet.Dette kan f.eks være muskelknuter, polypper eller andre anatomiske avvik. En vurdering av antall eggposer som er synlige, vil også være relevant i denne sammenhengen. Kartlegging av livsstil og konsum av alkohol eller røyk vil være en del av konsultasjonen.
Dersom det er avvik i menstruasjonssyklusen kan man ta hormonprøver for å kontrollere at alt er i orden.  Hvilke blodprøver som skal tas avgjøres individuelt og  gynekologen vil vurdere dette under konsultasjonen.  Man vil også ta Anti Müller Hormon (AMH), som gjenspeiler den såkalte eggstokkreserven. Denne verdien sier imidlertid kun noe om antall eggposer, ikke kvalitet av eggene som ligger i disse posene (se også lengre ned). AMH- verdien alene er ikke egnet til å gi utsagn om fertiliteten.

Det er også mulig å undersøke om egglederne er åpne, men denne undersøkelsen er ikke en rutineundersøkelse og ikke hensiktsmessig om man ikke har et konkret barneønske, ønsker henvisning til kunstig befruktning  eller har en sykehistorie som tilsier at eggledere skal være tette. Denne undersøkelsen må bestilles per telefon.

Det er viktig å presisere at det er svært mange faktorer som har innflytelse på fertiliteten, som gynekologen ikke kan måle eller kvantifisere. Den viktigste faktoren er alderen. Fra 35 års-alderen synker fertiliteten. Når man er over 40 år er en stor andel av eggene av lavere kvalitet og selv om man har regelmessig eggløsning, kan det være vanskelig å befrukte disse eggene. Gynekologen har ikke mulighet å sjekke selve eggkvaliteten. Her er det også en stor individuell forskjell blant kvinner.

Uttak og nedfrysning av egg mens man er ung, for å så bruke de senere når man blir eldre, er ikke lovlig i Norge (blir omtalt som "social freezing").


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

Tlf. 23 19 50 50

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

Tlf. 51 57 75 50

Aleris Sykehus Marken

Marken 34
5017 Bergen

Tlf. 55 59 99 99

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf. Sykehus 77 66 21 30

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Kristin Lyng Gynekolog

Oslo

Les mer
Katrine Kirial Gynekolog

Stavanger

Les mer
Tina Tellum Gynekolog

Oslo

Les mer
Anita Dresmane Gynekolog

Trondheim

Les mer
Kristina Sole Gynekolog

Oslo

Les mer

Back to top