Skip to Content

Operasjoner (vurderinger før og etter)Øystein Fossdal

Spesialist i i geriatri og indremedisin

Kenneth Kjøde Sandviknes

Indremedisiner, Nefrolog og Geriater

Bergen


Øystein Fossdal 1200x500.jpg

Styrker tilbudet til syke eldre

En økende andel av befolkningen rammes av aldersrelaterte utfordringer. Vi styrker derfor tilbudet vårt til denne pasientgruppen for at eldre med sammensatte lidelser skal få rask og god hjelp. Riktig diagnose er også helt avgjørende for mulighet til videre hjelp i hjemkommunen og den offentlige helsetjenesten.

Les mer >


Back to top