Skip to Content

Gjennomgang av medisinlisten

Vår geriater tilbyr gjennomgang av medisinlisten for å unngå feilmedisinering (polyfarmasi) og uheldige bivirkninger.

Polyfarmasi

Polyfarmasi er et begrep for at pasienter benytter flere medikamenter enn ønskelig og i større doser enn ønskelig. Vanligvis er årsaken at flere medikamenter gis for flere tilstander, som ofte er tilfellet hos eldre med sammensatt sykdomsbilde, og at behandlingen ikke avsluttes når tilstanden er gått over.
 

Konsekvenser av polyfarmasi

Eldre som behandles for flere sykdommer samtidig får ofte mange forskjellige medisiner. Konsekvensene kan for eksempel være:
• Økt risiko for bivirkninger
• Oftere kan symptomer på bivirkninger være mer diffuse og sammensatte hos eldre og det er derfor viktig med kunnskap om normal aldring, sykdomsprosesser og uønskede virkninger av medisiner. 
• Ofte mindre tydelige bivirkninger, hva skyldes legemidler, sykdom og normal aldring?
• Økt risiko for interaksjoner 
• Økt risiko for redusert etterlevelse: 30–50 % av pasientene tar ikke sine legemidler som foreskrevet
• Økt risiko for fall, forvirringstilstander, funksjonssvikt og sykehusinnleggelser

 


Her får du utført denne tjenesten

Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Oslo


Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Timebestilling hos geriater

Time hos geriater

Ønsker du å bestille time til geriater, kan du sende inn kontaktskjema eller ringe Aleris Sykehus Frogner.

Bestill her >


Back to top