Skip to Content

Førerkortvurdering

Det er innført strengere krav til fornyelse av førerkort for eldre. Vi tilbyr primær og sekundær (second opinion) førerkortvurdering. Vår geriater har lang erfaring innen slike førerkortvurderinger og benytter standard testbatteri, som for eksempel klokketest, i sine vurderinger.

Fornye førerkort etter fylte 75 år

Ønsker du å fortsette kjøring etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse i henhold til førerkortforskriften. Gyldigheten på nytt førerkort settes ut i fra helseattesten. Er helsen din god nok, - og du har fylt 75 år, men ikke fylt 78 år - vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Det nye førerkortet gis imidlertid gyldighet maksimalt til dagen før fylte 80 år. Etter fylte 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse.

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres.

Vår geriater tilbyr primær og second opinion førerkortvurdering med kognitive tester og generell helsevurdering.


Her får du utført denne tjenesten


Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Oslo


Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Timebestilling hos geriater

Time hos geriater

Ønsker du å bestille time til geriater, kan du sende inn kontaktskjema eller ringe Aleris Sykehus Frogner.

Bestill her >Back to top