Skip to Content

Depresjon hos eldre

Depresjon hos eldre er ofte underdiagnostisert og underbehandlet.

I høy alder opplever mennesker med kroniske sykdommer, intellektuelle forstyrrelser og uførhet ofte depressive plager. Depresjon vil ofte kunne forverre utfallet av mange medisinske tilstander.

Særlig høy forekomst av depresjon hos eldre

I den eldre befolkningen har 1-4 % alvorlig depresjon, mens mindre alvorlige depresjoner har en forekomst på 4-13 %. Sammenlignet med den øvrige befolkningen er forekomsten av alvorlig depresjon dobbelt så høy i aldersgruppen 70-85 år. Forekomsten av depresjon er særlig høy blant eldre med demens.

 

Hvorfor er depresjon vanligere hos eldre?

Helsesvikt er en av de viktigste faktorer som kan utløse depresjon i alderdommen. Depresjonen kan enten være en del av det somatiske sykdomsbildet eller komme som en reaksjon på sykdommen. I tillegg vil aldersendringer i hjernen disponere for depresjon. Psykososiale faktorer som tap av funksjon, nære personer, posisjon og sosialt nettverk disponerer også.

Mange eldre har et høyt medisinforbruk, noe som også kan utløse eller forsterke et depressivt stemningsleie.Johan Bro Sundin

Spesialist i indremedisin og geriatri

Oslo


Priser medisinsk senter

Priser medisinsk senter

Prisene gjelder fra 1. februar 2019. Aleris dekker et bredt tilbud av fagområder, og vi kan derfor ofte tilpasse løsninger basert på individuelle behov.

Se priser >

Timebestilling hos geriater

Time hos geriater

Ønsker du å bestille time til geriater, kan du sende inn kontaktskjema eller ringe Aleris Sykehus Frogner.

Bestill her >Back to top